extrafo_slide_1.jpg
Trang chủ Công ty EXTRA-FO Ban lãnh đạo
BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY
Liên hệ

 

Ban lãnh đạo và đồng thời là những thành viên sáng lập công ty đều là những nhà khoa học giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ chế biến, bảo quản lương thực thực phẩm.

 

 

# Tên Chức vụ
1 Bùi Huy Thanh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành
2 GS. TSKH. Lê Doãn Diên Chủ tịch hội đồng khoa học EXTRA-FO
3 Dương Đình Thanh Phó Giám đốc