Trang chủ Công ty EXTRA-FO Ban lãnh đạo GS. TSKH. Lê Doãn Diên
GS. TSKH. Lê Doãn Diên
Chủ tịch hội đồng khoa học EXTRA-FO

Liên hệ
Địa chỉ:
Hà Nội
Việt Nam

http://nguoihanoi.com.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1713

Thông tin: - Nguyên Viện trưởng Viện Lương thực
- Nguyên Viện trưởng Viện Công nghệ sau thu hoạch
- Chủ tịch Hội Hóa sinh Việt Nam
- Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ lương thực, thực phẩm Việt Nam
- Phó chủ tịch Hội KHCN thực phẩm chức năng