Bùi Huy Thanh
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành

Liên hệ
Địa chỉ:
Hà Nội
Việt Nam

http://www.tienphong.vn/cong-nghe-khoa-hoc/lay-lai-hang-tram-vi-chat-quy-tu-camnbsp-176207.tpo

Thông tin: - Nguyên chuyên viên cao cấp, trưởng phòng nghiên cứu Viện Công nghiệp thực phẩm.
- Nguyên trưởng phòng Bảo quản Viện Công nghệ sau thu hoạch